Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-430 din  10 noiembrie  2017   Cu privire la convocarea şedinţei a 9-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni   În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:   1.Să se convoace şedinţa a 9-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni […]