Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-439 din 17 noiembrie  2017   Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni   În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N: I. Să se convoace şedinţa a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni […]

Proiectul bugetului orașului Căușeni pentru anul 2018

 PROIECT                REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CĂUŞENI CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI   DECIZIE nr. 11/1   din 24 noiembrie 2017   Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018   În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în conformitate art. 5(3), 8, 18, […]