Consiliul Orășenesc


Componența comisiilor de specialitate


Cu privire la formarea Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionare Consiliului orăşenesc Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/10 din 09 septembrie 2011.

În temeiul art.3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit.m), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se formează Comisia economie, buget și finanțe în număr de 7 membri:

– Dragulea Tatiana, PCRM

– Cuciuc Oleg, PSRM

– Eremei Serghei, PSRM

– Donțu Anatolie, PLDM

– Pavlenco Anatolie, BEPPEM

– Zaremba Anatolie, candidat independent

– Gogu Petru, PDM

2. Se formează Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială și muncă în număr de 5 membri:

– Cojocaru Alexandru, PLDM

– Mogîldea Nina, PSRM

– Timofte Victor, BEPPEM

– Ilieș Alexandru, PDM

– Gorban Nicolae, PDM

3. Se formează Comisiei pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare

în număr de 5 membri:

– Bobicov Mihail, BEPPEM

– Nastas Andrian, PDM

– Curtoglo Svetlana, PCRM

– Gogu Petru, PDM

– Mogîldea Nina, PSRM

3. Se formează Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale în număr de 7 membri:

-Eremei Serghei, PSRM

– Țigai Ina, BEPPEM

-Andrieș Alexandru, PL

-Railean Veaceslav, candidat independent

-Ivanov Igor, PCRM

-Repeșciuc Aurelia, PDM

-Moraru Mihail, PDM

4. Se exclude capitolul III ,, Domeniile de activitate ale comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni,, a Regulamentului privind Constituirea și fucționarea Consiliului orășenesc Căușeni aprobat prin Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr .5/10 din 09.09.2011,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului orășenesc Căușeni.

5. Prezenta Decizie se comunică:

– Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.