Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Componența comisiilor de specialitate


 

Cu privire la formarea Comisiilor consultative de

specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionare Consiliului orăşenesc Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/10 din 09 septembrie 2011.

În temeiul art.3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit.m), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se formează Comisia economie, buget și finanțe în număr de 7 membri:

- Dragulea Tatiana, PCRM

- Cuciuc Oleg, PSRM

- Eremei Serghei, PSRM

- Donțu Anatolie, PLDM

- Pavlenco Anatolie, BEPPEM

- Zaremba Anatolie, candidat independent

- Gogu Petru, PDM

 

2. Se formează Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială și muncă în număr de 5 membri:

- Cojocaru Alexandru, PLDM

- Mogîldea Nina, PSRM

- Timofte Victor, BEPPEM

- Ilieș Alexandru, PDM

- Gorban Nicolae, PDM

 

 

3. Se formează Comisiei pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare

în număr de 5 membri:

- Bobicov Mihail, BEPPEM

- Nastas Andrian, PDM

- Curtoglo Svetlana, PCRM

- Gogu Petru, PDM

- Mogîldea Nina, PSRM

 

3. Se formează Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale în număr de 7 membri:

-Eremei Serghei, PSRM

- Țigai Ina, BEPPEM

-Andrieș Alexandru, PL

-Railean Veaceslav, candidat independent

-Ivanov Igor, PCRM

-Repeșciuc Aurelia, PDM

-Moraru Mihail, PDM

 

4. Se exclude capitolul III ,, Domeniile de activitate ale comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni,, a Regulamentului privind Constituirea și fucționarea Consiliului orășenesc Căușeni aprobat prin Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr .5/10 din 09.09.2011,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului orășenesc Căușeni.

 

5. Prezenta Decizie se comunică:

- Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Componenţa consiliului orăşenesc Căuşeni


LISTA CONSILIERILOR CONSILIULUI ORĂŞENESC  CĂUŞENI 2015-2019

 

1. Gogu Petru, PDM

2. Ilieş Alexandru, PDM

3. Verejan Anatolie, PDM

4. Gorban Nicolae, PDM

5. Eremei Serghei, PSRM

6. Cuciuc Oleg, PSRM

7. Focşa Anatolie, PSRM

8. Ţigai Ina, PSRM

9. Mogîldea Nina, PSRM

10. Dragulea Tatiana, PCRM

11. Ivanov Igor, PCRM

12. Curtoglo Svetlana, PCRM

13. Donţu Anatolie, PLDM

14. Cojocaru Alexandru, PLDM

15. Zaremba Anatolie, candidat independent

16.Bobicov Mihail, BEPPEM

17. Pavlenco Andrei, BEPPEM

18. Railean Veaceslav, candidat independent

19. Timofte Victor, BEPPEM

20. Repeşciuc Aurelia, candidat independent

21. Moraru Mihail, PDM

22. Gogu Alexei, PLDM

23. Andrieş Alexandru, PL


Şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Căuşeni


Prin dispoziţia nr. 02/1-7-250 din 17.04.2015 a fost convocată şedinţa a 5-a(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru data de 23.04.2015, ora 16.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la propunerea candidaturilor de membri în componenţa Consiliului Electoral de circumscripţie, a birourilor electorale ale secţiilor de votare.

   Raportor: A. Cucoş-Chiseliţa, secretarul consiliului

2. Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni. 

    Raportor: N. Godoroja, asistent solial comunitar, DASPF Căuşeni


ȘEDINȚA COMISIILOR


 

Comisia pentru agricultură , industrie şi relaţii funciare – 13.03.2013, ora 15.30, sala mică primăria Căuşeni

Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, sănătate publică, muncă, turism şi culte - 12.03.13, ora 14.00, sala mică primăria Căuşeni

Comisia pentru drept, disciplină şi administrare publică – 13.03.13, ora 14.00, sala mică

Comisia pentru protecţia mediului, gospodărie comunală şi amenajarea teritoriului – 12.03.13, ora 11.00, sala mică.

Comisia economico- finaciară – 13.03.2013, ora 15.00, sala mică

 


Ședința a 3-a a Consiliului Orășenesc Căușeni


„La data de 22 februarie 2013, ora 10.00 sala de şedinţe a primăriei va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni .

     Şedinţele comisiilor consultative de specialitate ale consiliului orăşenesc Căuşeni se vor întruni după cum urmează:

Comisia pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare20.02.2013, ora 14.00, sala mică primăria Căuşeni

Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, sănătate publică, muncă, turism şi culte - 20.02.13, ora 14.00, sala mare primăria Căuşeni

Comisia pentru drept, disciplină şi administrare publică21.02.13, ora 14.00, sala mică

Comisia pentru protecţia mediului, gospodărie comunală şi amenajarea teritoriului20.02.13, ora 16.00, sala mică.


Consiliul Orășenesc


Consiliul orăşenesc Căuşeni în actuala legislatură a fost ales în cadrul alegerilor locale din iunie 2015. În prezent organul legislativ al oraşului include următorii membri:

1. Gogu Petru, PDM
2. Ilieş Alexandru, PDM

3. Verejan Anatolie, PDM

4. Gorban Nicolae, PDM

5. Eremei Serghei, PSRM

6. Cuciuc Oleg, PSRM

7. Focşa Anatolie, PSRM

8. Ţigai Ina, PSRM

9. Mogîldea Nina, PSRM

10. Dragulea Tatiana,PCRM

11. Ivanov Igor, PCRM

12. Curtoglo Svetlana, PCRM

13. Donţu Anatolie, PLDM

14. Cojocaru Alexandru, PLDM

15. Zaremba Anatolie, candidat independent

16. Bobicov Mihail, BEPPEM

17. Pavlenco Andrei, BEPPEM

18. Răilean Veaceslav, candidat independent

19. Timofte Victor, BEPPEM

20. Repesciuc Aurelia, independent

21.Moraru Mihail, PDM

22. Gogu Alexei, PLDM

23. Andrieş Alexei, PLAdrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar