Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei Orașului Căușeni dispune de un personal cu înaltă calificare, format din: experţi în administrație publică, finanţe, achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări civile, monitorizare şi evaluare, precum şi personal administrativ.

Nr.
d/o
Nume, prenume Funcţia Telefon
1 Repeşciuc Grigore primar 2-25-54
2 Lebedev Victor viceprimar 2-27-86
3 contabil-şef 2-35-72
4 Gabriălean Tatiana arhitect-șef
5 Boiştean Vasile specialist 2-24-58
6 Cojocari Gheorghe intendent 2-20-19
7 Şipitca Dumitru jurist 2-23-50
8 Focşa Anton Resp achiziţii publice 2-24-42
9 Țurcanu Marina contabil 2-11-89
10 Cucoş – Chiseliţa Ala Secretarul consiliului 2-21-44
11 Ochişan Elena specialist 2-22-67
12 Guja-Răilean Natalia specialist 2-22-67
13 Mungiu Matalia specialist
14 Chirman Gheorghe specialist 2-30-68
15 Bejan  Ina specialist 2-11-89
16 Vasluian Maria 2-32-03
17 Secretar-dactilograf 2-22-33
18 Bocearov Maria specialist 2-34-63
19 Guranda Olga specialist 2-30-68
20 Flocea Tatiana specialist 2-29-04
21 Rotari Mihail electician 2-20-19
22 Răileanu Anna contabil 2-11-89
23 Carauș Parascovia contabil 2-11-28