Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei Orașului Căușeni dispune de un personal cu înaltă calificare, format din: experţi în administrație publică, finanţe, achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări civile, monitorizare şi evaluare, precum şi personal administrativ.

Nr.
d/o
Nume, prenume Funcţia Telefon

(0243)

1      
2 Lebedev Victor Primar interimar 2-27-86
3 Procopenco Olesea contabil-şef 2-35-72
4 Gabriălean Tatiana arhitect-șef
5 Boiştean Vasile specialist 2-24-58
6 intendent 2-20-19
7 Şipitca Dumitru specialist 2-23-50
8 Caraman Victor specialist 2-30-68
9 Focşa Anton specialist 2-24-42
10 Poznanschi Nicolae specialist  
11 Cucoş – Chiseliţa Ala Secretarul consiliului 2-21-44
12 Ochişan Elena specialist 2-22-67
13 specialist 2-22-67
14 Mungiu Natalia specialist
15 Chirman Gheorghe specialist 2-30-68
16 Bejan  Ina specialist 2-11-89
17 Vasluian Maria specialist 2-32-03
18 Secretar-dactilograf 2-22-33
19 Carpovici Natalia specialist 2-34-63
20 Guranda Olga specialist 2-30-68
21 Flocea Tatiana specialist 2-29-04
22 Sandu Ludmila specialist  
23 Vasluian Daria specialist 2-30-68
24 Rotari Mihail electician 2-20-19
25 Răileanu Anna contabil 2-11-89
26 Carauș Parascovia contabil 2-11-28
27 Acatrinei Victoria contabil 2-35-72
28 Țurcanu Marina contabil 2-11-89