Consiliul Orășenesc


Componența comisiilor de specialitate


DECIZIA  nr.2/1

din 22 noiembrie  2019

Cu privire la formarea Comisiilor consultative de

specialitate ale Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

 

Avînd în vedere propunerile fracțiunilor constituite în cadrul Consiliului orășenesc Căușeni și a unor consilieri privind crearea comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni,

Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.1/2 din 14.11.2019 ,, Cu privire la inițierea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni,,

În conformitate cu prevederile pct. 9, 10 a Capitolului II,, Constituirea și funcționarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului,, din Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului orăşenesc Căuşeni, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.3/1 din 02 octombrie 2015,

în temeiul art.3, 5 (1), 7, 10, 13 (31) lit.c), 14 (1), (2), 19 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se formează  Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni după cum urmează:

 

1.1.Comisia economie, buget și finanțe  în număr de 7  membri:

– Canțîr Eugeniu, BE Acum DA și PAS;

– Bobicov Mihail, BE Acum DA și PAS;

– Savca Tatiana, PSRM;

– Gogu Segiu, PDM;

– Cătănoi Seriu, PDM;

– Gogu Andrei, candidat independent;

– Mihalache Vladimir, candidat independent.

 

1.2. Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale în număr de 7  membri:

– Babin Serghei, BE Acum DA și PAS;

– Cucu Tatiana, BE Acum DA și PAS;

– Vladov Olga, PDM;

– Pîntea Vladimir, PSRM;

– Repeșciuc Aurelia, candidat independent;

-Ciontoloi Ion, PLDM;

-Zmeu Veaceslav, PP DA.

 

1.3. Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială, sănătate publică și muncă în număr de 5  membri:

– Ostaș Valeiu, BE Acum DA și PAS;

– Cuciuc Oleg, PSRM;

– Grigore Repeșciuc, PDM;

– Ilieș Tatiana, PP ȘOR;

-Nigai Veaceslav, PCRM.

 

1.4. Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului

în număr de 5  membri:

– Bobicov Mihail, BE Acum DA și PAS;

– Baltag Ecaterina, PSRM;

– Coroi Ruslan, PDM;

– Railean Veaceslav, candidat independent;

– Dragulea Tatiana, candidat independent.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

– Primarului or. Căușeni Anatolie Donțu;

– Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

– Populației prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi prin afişare pe panoul informativ al primăriei or.Căușeni.


1) comisia economie,buget și finanțe
Gogu Sergiu – președinte
Savca Tatiana – secretar

2. comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale
Babin Sergiu- președinte
Cucu Tatiana- secretar

3. comisia educație, tineret, cultură
Ostaș Valeriu-președinte
Ilieș Tatiana-secretar

4. comisia agricultură, industrie, protecție a mediului, dezvoltare
urbanistică
Dragulea Tatiana- președinte
Coroi ruslan- secretar