Secretarul consiliului

Ala Cucoș-Chiselița – secretar al Consiliului orășenesc Căușeni

Născută la 29.09.1980

Studii – Academia de Administrare Publică – magistru în administrare publică