Geografie

Denumirea localităţii ne vorbeşte despre forma reliefului – căuş, care este mărginit de dealuri.Oraşul Căuşeni este situat la sud-estul Republicii Moldova, la 3 km de staţia de cale ferată Căuşeni şi la 83 km de Chişinău, în regiunea teraselor cu stepă a Nistrului de jos. Oraşul este traversat de râul Botna şi afluentul lui Lunguţa. Relieful oraşului Căuşeni este foarte accidentat, înconjurat de dealuri.

Suprafaţa totală a oraşului este de 10.030 ha., dintre care terenurile cu destinaţie agricolă ocupă 5.980 ha sau 59,6%. Suprafaţa totală a spaţiilor verzi este de 257,5 ha dintre care cea mai mare parte o ocupă plantaţiile forestiere de producţie 120,4 ha sau circa 47% din total. Fondul acvatic cu os uprafaţă de 54 ha este format de râul Botna, o mulţime de râuleţe mici şi 10 iazuri cu o suprafaţă de 21 ha.

Lungimea totală a drumurilor publice este de 73,5 km, dintre care 29,2 km sunt cu acoperire rigidă. Populaţia oraşului este alimentată centralizat cu apă potabilă în raport de 70 la sută. În localitate funcţionează ritmic sistemul de canalizare şi staţia de epurare care deserveşte 35 la sută din populaţie, inclusiv: 20 la sută din locatarii blocurilor şi 15 la sută din posesori ai caselor individuale. Majoritatea locuinţelor din oraş sunt conectate la conducta de gaze.