Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei Orașului Căușeni dispune de un personal cu înaltă calificare, format din: experţi în administrație publică, finanţe, achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări civile, monitorizare şi evaluare, precum şi personal administrativ.

Nr.

d/o

Numele, prenumele Funcția Domeniul de activitate Telefon de contact
1 Donțu Anatolie primar 079571947
2 Coroi Ruslan viceprimar
3 Cucoș-Chiselița Ala secretarul consiliului 067202214
4 Procopenco Olesea contabil-șef 0243- 21189
5 Gabriălean Tatiana arhitect-șef 067202217
6 Bocearov Maria specialist principal planificare 067202226
7 Gîrjeu Valentina specialist principal relații funciare 067202223
8 Guranda Olga specialist principal relații cu publicul/achiziții 067202212
9 Focșa Anatolie specialist principal juridic 067202216
10 Mungiu Natalia specialist principal resurse umane 067202224
11 Flocea Tatiana specialist principal protecția drepturilor copilului 067202218
12 Prisăcaru Aliona specialist protecție socială 067202225
13 Ochișan Elena specialist principal percepere fiscală 067202228
14 Carpovici Natalia specialist superior percepere fiscală 067202213
15 Danilesco Diana specialist recrutare-încorporare 0243-23463
16 Petracov Igor specialist principal atragere investiții 067202210
17 Daranuța Pavel specialist principal gospodărie comunală, drumuri 067202227
18 Balan Anna specialist contabilitate 0243-21189
19 Camenșcic Aliona secretar anticamera 067202211
20 Raileanu Ana contabil principal salarizare 067202230
21 Țurcanu Marina contabil grădinițe/alimentația 0243-23572
22 Acatrinei Victoria contabil grădinițe/plata părintească 067202231
23 Novac Zinaida contabil materiale 0243-21189
24 Niculcea Ion șef de gospodărie 0243-22019
25 Rotar Mihail electrician/operator 0243-22019
26 Petracov Valeri șofer 067202219
27 Ciobanu Ana specialist domeniul tineret, sport
28 specialist specialist în domeniul protecției mediului