Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei Orașului Căușeni dispune de un personal cu înaltă calificare, format din: experţi în administrație publică, finanţe, achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări civile, monitorizare şi evaluare, precum şi personal administrativ.

Nr.

d/o

Numele, prenumele Funcția Domeniul de activitate Telefon de contact
1 Donțu Anatolie primar 079571947
2 Coroi Ruslan viceprimar
3 Caraman Victor viceprimar
4 Cucoș-Chiselița Ala secretarul consiliului 067202214
5 Procopenco Olesea contabil-șef 0243- 21189
6 Gabriălean Tatiana arhitect-șef 067202217
7 Bocearov Maria specialist principal planificare 067202226
8 Gîrjeu Valentina specialist principal relații funciare 067202223
9 Guranda Olga specialist principal relații cu publicul/achiziții 067202212
10 Focșa Anatolie specialist principal juridic 067202216
11 Mungiu Natalia specialist principal resurse umane 067202224
12 Flocea Tatiana specialist principal protecția drepturilor copilului 067202218
13 Prisăcaru Aliona specialist protecție socială 067202225
14 Ochișan Elena specialist principal percepere fiscală 067202228
15 Carpovici Natalia specialist superior percepere fiscală 067202213
16 Danilesco Diana specialist recrutare-încorporare 0243-23463
17 Petracov Igor specialist principal atragere investiții 067202210
18 Daranuța Pavel specialist principal gospodărie comunală, drumuri 067202227
19 Balan Anna specialist contabilitate 0243-21189
20 Bejan Ina specialist domeniul contabil
21 Camenșcic Aliona secretar anticamera 067202211
22 Raileanu Ana contabil principal salarizare 067202230
23 Țurcanu Marina contabil grădinițe/alimentația 0243-23572
24 Acatrinei Victoria contabil grădinițe/plata părintească 067202231
25 Novac Zinaida contabil materiale 0243-21189
26 Niculcea Ion șef de gospodărie 0243-22019
27 Rotar Mihail electrician/operator 0243-22019
28 Petracov Valeri șofer 067202219
29 Ciobanu Ana specialist domeniul tineret, sport
30 specialist specialist în domeniul protecției mediului