Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-430

din  10 noiembrie  2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 9-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 9-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 17.11.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

1.2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

1.3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef interimar al Primariei or. Căușeni.

 

3.Cu privire la demersurile  ÎM ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,.

Raportor: Ecaterina Baltag, director ÎM ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,.

 

4.Cu privire la  Notificarea Oficiului Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-591.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al primăriei or. Căușeni,,.

 

5.Cu privire la modificarea  și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

 

6.Cu privire la chestiuni locative .

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

 

7.Cu privire la schimbarea destinației construcțiilor.

Raportor: Gabriălean Tatiana, arhitect-șef  al Primăriei  or. Căușeni.

 

8.Cu privire la  demersul  depus de Focșa Anatolie.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primariei or. Căușeni.