Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-439

din 17 noiembrie  2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 24.11.2017, la orele  14.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI: 

 

 

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

2. Cu privire la corelarea bugetului orașenesc  pentru  anul 2017 la Legea bugetului de stat   nr.279 din 16.12.2016 pentru anul 2017. 

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

3.Cu privire la aprobarea în prima  lectură a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018.  

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef interimar al Primăriei or.Căușeni.

Bocearov Maria, specialist al Primăriei or.Căușeni.

 

4. Cu privire la modificarea hotarelor  unor  terenuri.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

5.Cu privire la modificarea  și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștean specialist al Primăriei or. Căușeni.