Anunț

ANUNȚ

Avînd în vedere cererile solicitanților, primăria orașului Căușeni  informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii:

ORDINEA DE ZI:

1.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare .

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

 

3.Cu privire la modificarea  și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportori: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

  1. Cu privire la cererea prealabilă depusă de Ecaterina Baltag.

Raportori: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni

Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

 

5.Cu privire la somație.

Raportori: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni

Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul  decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizii insoțite de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectelor de decizii prezentate le puteți expedia pînă la data de 05.04.2018, ora 14.00:

– pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

– le puteți depune personal în anticamera primăriei

– adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233