Anunț CONVOCAREA ȘEDINȚEI

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

Se convoacă şedinţa a 6-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de  29.06.2018, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

1.1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

2.1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

2.2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

2.3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

5.Cu privire la  demersul  depus de  Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul  or. Căușeni.

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire la casarea mijloacelor fixe a Primăriei or. Căuşeni.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la  încasarea sumei restante  de la arenda terenului.

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind  modul de repartizare a pubelelor pentru colectarea deșeurilor

Raportor:  Chirman Gheorghe, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la  luarea la evidență contabilă a unor terenuri.

Ina Bejan, contabil-șef-interimar al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de casare a unor plantații.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la modificarea și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la  Notificarea Oficiului Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-155.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-195.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

18.Cu privire la  rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria or. Căușeni.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni

Coraportori: Vasile Boiștean, specialist al primăriei or. Căușeni;

Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni;

Ina Bejan, contabil-șef-interimar al primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la înscrierea unor cetăţeni în Cartea de onoare a oraşului Căuşeni.

Raportor: Tatiana Flocea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

20.Cu privire la  cererea de executare depusă de  Focșa Anatolie.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

21.Cu privire la  cererile depuse de  Agapi Maria.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

22.Cu privire la  cererea prealabilă depusă de  Creangă Nicolae.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

23.Cu privire la  cererea prealabilă depusă de  Lungu Veronica.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

24.Cu privire la  demersul executorului judecătoresc Nistor Valerian.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la somație.

Raportor: Șipitca D, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1. Cu privire la acordarea unor încaperi proprietate publică în folosinţă .

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședința comisiilor consultative de specialitate

ale Consiliului  orășenesc Căușeni

 

 

27 iunie 2018 – ora 10.00 – comisia  educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

 

28 iunie 2018:

ora 10.00 – comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

ora 13.00 – comisia economie, buget și finanțe

ora 14.00-comisia drept, administrare publică și relații internaționale