Anunț!

Stimați locuitori ai orașului Căușeni

Vă aducem la cunoștință că a fost lansat Programul Guvernamental ,,Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.

Primăria orașului Căușeni inițiază procesul de colectare a propunerilor privind sectoarele de drum care urmează a fi incluse în proiect pentru anul 2019.

În scopul asigurării transparenței în procesul de selectare a sectoarelor de drum, avînd ca scop acoperirea celor mai stringente necesități, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor locuitorilor orașului Căușeni.

Propunerile, referitor la  sectoarele de drum, cît și mărimea contribuției ce va fi depusă de către locuitorii sectorului respectiv urmează a fi prezentate la primăria or Căușeni pînă la data de 10 noiembrie 2018.

Persoane de contact:

Victor Lebedev   tel. 069657545

Mungiu Natalia, tel. 0243-2-22-33