ANUNȚ

Având în vedere cererile solicitanților,

În conformitate cu Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr.100 din 22.12.20017 cu privire la actele normative, primăria orașului Căușeni  informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018”

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 1.1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018”

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă.

Raportor:  Ina Bejan , contabil-șef interimar al Primăriei or. Căușeni.

3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:  Ina Bejan , contabil-șef interimar al   Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la modificarea  și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor:  Boiștean Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

5.Cu privire la  demersul depusă de  S.R.L ,,PRO-BALANȚA,,.

Raportor:  Natalia Carpovici, specialist al Primăriei or. Căușeni.

6.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor:Ina Bejan, contabil-șef interimar al Primăriei or. Căușeni.

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul  decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizii însoțite de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul 1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectelor de decizii prezentate le puteți expedia pînă la data de 08.11.2016, ora 13.00:

– pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

– le puteți depune personal în anticamera primăriei

– adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233