COMUNICAT INFORMATIV

Agenția proprietății Publice informează că, în perioada 19-23 noiembrie 2018, acțiunile proprietate publică de stat din S.A. ,,Drumuri – Căușeni”, or. Căușeni, str. Tighinei, 2A, în număr de 2519091 unități (99,541%) sunt expuse la licitație ,,cu strigare” pe piața reglementată a Bursei de Valor, în pachet unic, la prețul inițial de 11,80 lei pentru o acțiune.
Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 384-395 din 12.10.2018.