Audieri publice pe marginea proiectului de buget al orașului Căușeni pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Primăria orașului Căușeni  anunță Consultarea publică a proiectului bugetului orașului Căușeni pentru anul 2019.

Audierile publice pe marginea proiectului de buget al orașului Căușeni pentru anul 2019 vor avea loc la data de 27 noiembrie 2018, ora 10.00, sala de ședințe(etajul 2).

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 30 noiembrie 2018 la adresa de

e-mail: primaria@causeni.org

Proiectul bugetului or. Căușeni pentru anul 2019  este plasat la compartimentul ,,Relații cu publicul” – consultare publică