Audieri publice pe marginea aprobării Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 și Planului De Dezvoltare Economică 2019-2021 a orașului Căușeni

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Primăria orașului Căușeni  anunță Consultarea publică a proiectelor deciziilor privind aprobarea Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 și Planului De Dezvoltare Economică 2019-2021 a orașului Căușeni.

Audierile publice vor avea loc la data de 27.02.2019 ora 14:00, sala de ședințe a Primăriei orașului Căușeni (etajul 2).

Comentariile și recomandările pe marginea proiectelor de decizie, pot fi expediate începînd cu 13.02.2019 pînă pe data de 27.02.2019 la adresa electronică: primaria@causeni.org, sau  pe adresa: or. Căușeni, str. Meșterul Radu nr. 3, Primăria or. Căușeni, biroul nr.15.

Proiectele de decizii ce urmează a fi consultate sunt plasate la compartimentul ,,Relații cu publicul” – consultare publică