Decizie nr.3 Cu privire la stocul produselor alimentare din grădinițele – creșă din orașul Căușeni.

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI

Decizie nr.3/__

din ______martie 2020

 

Cu privire la stocul produselor  alimentare

din grădinițele – creșă din orașul Căușeni.

 

În baza Hotărârei Comisiei Națională Extraordinară de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice  a infecției COVID – 19 nr. 6 din 10 martie 2020,

Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la suspendarea procesului educațional în intituțiile de învățământ nr. 292 din 10.03.2020,

În temeiul art. 3 (1), 7, 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni, DECIDE:

 

  1. Se ia act de informația prezentată privind stocul produselor alimentare din grădinițele – creșă din orașul Căușeni.
  2. Se obligă directorii grădinițelor – creșă din or. Căușeni de a distribui produsele alimentare aflate în stoc cu termen de valabilitate pînă la 23 martie 2020 inclusiv familiilor, copii cărora frecventează grădinițele – creșă din or. Căușeni.
  3. Se stabilește, că produsul alimentar sub formă de lapte, se va distribui familiilor care au la întreținere doi și mai mulți copii a câte o pungă de lapte (0,9 l) și 1 pungă chefir (0,5) sau după caz familiilor cu un copil, în limita stocului disponibil
  4. Prezenta decizie se pune în executare din momentul adoptării.

5.Prezenta decizie se comunică:

  • Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
  • Directorilor grădinițelor – creșă din orașul Căușeni;
  • Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrului de stat a actelor locale.

 

Viceprimar

      Sergiu Babin

 

Secretarul Consiliului Orășenesc

     Cucoș – Chiseliță Ala