DISPOZIȚIE 02/1 – 7- 35 din 13 martie 2020 Cu privire la convocarea ședinței Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

P R I M Ă R I A ORAŞULUI CĂUŞENI

Tel: 2-22-33, fax: 2-25 54,

e-mail: primaria@căuşeni.org

MD4300, str. M. Radu, 3, or. Căușeni

DISPOZIȚIE

02/1 – 7- 35

din  13 martie 2020

Cu privire la convocarea ședinței Consiliului

Orășenesc Căușeni

 

Având în vedere Hotărârea Comisiei Națională Extraordinară de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice  a infecției COVID – 19 nr. 6 din 10 martie 2020 și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la suspendarea procesului educațional în intituțiile de învățământ nr. 292 din 10.03.2020,

În temeiul art. 16 (4), (5), 32 (1), (21), (22) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,

DISPUN:

  1. Se convoacă ședința de îndată a Consiliului Orășenesc Căușeni pentru data de 13.03.2020, orele 11:00, în incinta primăriei orașului Căușeni cu următoarea ordine de zi:
    – Cu privire la stocul produselor  alimentare din grădinițele – creșă din orașul Căușeni.

Raportor, Sergiu Babin, viceprimarul orașului Căușeni.

Coraportori, directorii grădinițelor – creșă din orașul Căușeni.

  1. Prezenta Dispoziție se adduce la cunoștință:
    – Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrului de stat a actelor locale.

 

Viceprimar

Sergiu Babin