Hotărâre nr.2 din 16 martie 2020 a ședinței extraordinare a Comisiei Situații Excepționale