Consultare publică

Primăria orașului Căușeni inițiază procedura de consultare publică a proiectelor de decizie
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind gestionarea populației de câini
cu și fără stăpân și a altor animale de
companie din or. Căușeni” și
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
funcționării cimitirelor din orașul Căușeni”
https://primaria.causeni.org/consultare-publica/

Opiniile, sugestiile pe marginea proiectelor date le puteți expedia la adresa de e-mail al primăriei or. Căușeni
primaria@causeni.org