2020.02.28 ”Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare în orașul Căuşeni”

Mai mulţi cetăţeni din oraşul Căuşeni, membrii ai sectoarelor asociative, activişti civici, manageri ai instituţiilor şcolare şi preşcolare din oraş, dar şi consilieri locali  au participat la data de 28 febriuarie curent în cadrul unui atelier de lucru cu genericul ”Împreună cu cetățenii pentru o mai bună guvernare în orașul Căuşeni”. Proiectul  îşi propune să promoveze buna guvernare în orașul Căuşeni și să contribuire la reducerea gradului de corupție prin instruirea și responsabilizarea administrației publice locale, precum și prin implicarea activă a cetățenilor în acțiuni de monitorizare a activității autorităților locale.Cetăţenii din oraşul Căuşeni urmează să se implice activ în procesul de luare a deciziilor. Cel puţin asta se doreşte în urma implimentării unui proiect ce are drept scop mobilizarea locuitorilor urbei pentru evaluarea şi îmbunătăţirea actelor normative ale autorităţilor locale.Proiectul prevede o serie de activități printre care instruiri pentru aleșii locali și funcționarii publici în domeniul transparenței administrative, achizițiilor publice, asigurării integrității.O componentă importantă este instituirea unui Comitet de Monitorizare al Cetățenilor care va monitoriza activităților primăriei Căuşeni, inclusiv ale Consiliului orășenesc în domeniul transparenței administrative, integrității aleșilor locali și funcționarilor publici .    Principalul obiectiv este sensibilizarea opiniei cetățenilor din oraşul Căuşeni  privind formele și pericolele corupției. Primarul oraşului Căuşeni spune că îşi doreşte să promoveze transparenţa administrativă şi participarea cetăţenească la actul decisional.      În total cinci localităţi din RM au parte de astfel de proiecte în care se cetăţenii sunt instruiţi şi motivaţi să participle în procesul de luare a deciziilor.

sursa: http://www.studio-l.md/index.php/en/administratia-publica-loc/1111-2020-02-28-mpreun-cu-cet-enii-pentru-o-mai-bun-guvernare-n-ora-ul-c-u-eni?fbclid=IwAR3ECGbxWadNnEa21nCo2LbAF