Anunț!

Primăria orașului Căușeni anunță că avizele de plată pentru bunurile imobiliare au fost expediate prin intermediul Oficiului Poștal Căușeni.
Persoanele care din anumite motive nu au recepționat respectivele avize se pot adresa la primăria orașului Căușeni, etajul I, biroul 11, pentru a le primi.

Telefon de contact – 0243-22267.

De asemenea vă informăm că conform art. 282 Cod Fiscal, titlul VI,
(2) Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.