ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni, în vederea examinării chestiunilor incluse în ordine de zi a ședinței ordinare din 03.07.2020, vor avea loc după cum urmează:

– comisia educație, tineret, sport, cultură protecție socială și muncă – 30.06.2020, ora 15.00;
– comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 01.07.2020, ora 10.00;
– comisia economie, buget și finanțe -02.07.2020, ora 10.00;
– comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare – 02.07.2020, ora 15.00.