ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate vor avea loc în incinta primăriei orașului Căușeni, după cum urmează.
– comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 19.08.2020- ora 13.00,
– comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – 20.08.2020 – ora 15.00
– comisia economie, buget și finanțe – 21.08.2020- ora 8.30

Proiectele de decizie pot fi consultate pe pagina web a primăriei or. Căușeni https://primaria.causeni.org/consultare-publica/