ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 19.11.2020 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2021”

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 30.11.2020, pe adresa electronică  primaria@causeni.org, numărul de telefon 0243-2-34-63, sau pe adresa or. Căușeni, strada Meșterul Radu,3 – primăria orașului Căușeni.

Proiectul deciziei,, Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2021” este disponibil pe pagina web a primăriei or. Căușeni   https://primaria.causeni.org/consultare-publica/