AVIZ

SRL ,,ARAN”, or. Căușeni, șos. Tighina, 1/b, solicită obținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.