Anunț! Consultare publică a proiectelor de decizii

Primăria orașului Căușeni anunță pentru data de 03.02.2021, ora 10.00 consultarea publică a proiectelor de decizii încluse în ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Căușeni din data de 04.02.2021.

Ordinea de zi a ședinței poate fi găsită aici: https://primaria.causeni.org/dispozitiile-primarului

De asemenea vă informăm că ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura după cum urmează:

– comisia drept, administrație publică locală și relații internaționale – 03.02.2021, ora 14.00

– comisia agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – 03.02.2021, ora 15.00

– comisia economie, buget, finanțe – 04.02.2021, ora 8.00

Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi sunt plasate pe pagina web a primăriei la compartimentul https://primaria.causeni.org/consultare-publica/