FĂRĂ AMBROZIE în orașul Căușeni

Ajută-ne să oprim răspândirea buruienii ambrozia!

Sesizează primăria orașului Căușeni cu privire la locațiile infestate cu ambrozie la numărul de telefon: 0243 2-22-33

!!! Conform legislației în vigoare această buruiană trebuie distrusă de către proprietarii, deținătorii sau administratorii terenurilor.

Atenție!!! Pentru nerespectarea prevederilor legale se vor aplica amenzi

  • Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?

În conformitate cu art. 4 al regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruenii ambrozia subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspîndirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

  • Când trebuie să fie distrusă buruiana?

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspîndirii acesteia, subiecții responsabili de gestionarea terenurilor vor desfăşura lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, tratare cu produse de uz fitosanitar, înregistrate în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, sau alte lucrări şi metode specifice în perioada cuprinsă între răsărirea plantei şi sfîrşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

  • Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/deținătorii/beneficiarii de terenuri care nu respect prevederile legale?

Conform art. 117  alin(3)  neîndeplinirea obligaţiei de a combate și preveni răspîndirea buruienilor pe terenuri se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Întru minimizarea acțiunii nefaste a polenului de ambrozie asupra sănătății populației solicităm întregii societăți să vă mobilizați pentru realizarea activităților de combatere a acestei plante alergene.