În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar!

Primăria or. Căușeni informează persoanele fizice – cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele limită de achitare a acestora sunt:

– data de 30 iunie 2021 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;

– data de 25 martie a anului următor anului de gestiune – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobîndite după 31 martie a anului curent.

De asemenea, începând cu aceeaşi perioadă, urmare a modificărilor și completărilor realizate în titlul VI din Codul fiscal și Legea de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, contribuabilii – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar nu mai pot beneficia de dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitată, în condițiile achitării sumei integrale a impozitului pentru perioada fiscală de gestiune până la 30 iunie a anului respectiv.

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay

Pentru informații suplimentare poate fi apelat Serviciul de Colectare a impozitelor primăria or. Căușeni, telefon – 024322267.