Solicitare autorizație

SRL ,,Izvorul Cristalin”

solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda nr. 1 CS, situată or. Căușeni, extravilan.