Solicitare autorizație

SRL ,,Petcom Lux”

solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda arteziană nr. 3298, nr. 3429, situate în or. Căușeni pe teren extravilan și din sonda arteziană cu nr. 89 situată în s. Semionovca, r. Ștefan Vodă, amplasată pe teren extravilan.