ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2022”

Primăria orașului Căușeni inițiază începând cu data de 12.11.2021 până la data de 23.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2022″.

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului orașului Căușeni şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2022.  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului municipal, aprobarea bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul municipal.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului orășenesc, surselor de finanțare a bugetului, programelor de dezvoltare a orașului Căușeni pe anul 2022.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația orașului Căușeni, instituțiile finanțate de la bugetul orășenesc.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

  1. a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;
  2. b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea instituțiilor din subordinea primăriei și realizarea programelor propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: în conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate cu Legea nr. 235 – XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător,

în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011,

în conformitate cu Legea cu privire la publicitate nr. 1227 – XIII din 27.06.97,

în conformitate cu Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), (5), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,

în conformitate cu Titlul VI,  VII „Taxele locale „ din Codul fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997,

Hotărârea Guvernului cu privire la desfățurarea comerțului cu amănuntul nr. 931 din 08.12.2011

Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică,

Hotărârea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei

Hotărârea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672 din 19.06.98

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje nr. 854 din 28.07.2006

în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006; cu  art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de  23.11.2021, pe adresa: or. Căușeni, str. Meșterul Radu,3 sau la adresa electronică: primaria@causeni.org.

Persoană de contact: Ala Cucoș-Chiselița, tel. (0243- 22144).

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru anul 2022″ și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei orașului Căușeni https://primaria.causeni.org/consultare-publica/.