ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului  RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  Primăria or.Căușeni,  organizează la data de  24 noiembrie  2021, ora  10.00  în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectele de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 8-a a Consiliului orășenesc Căușeni.

Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi sunt plasate pe pagina web a primăriei: https://primaria.causeni.org/consultare-publica/