ANUNȚUL PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria or. Căușeni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (cînd este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86  din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată:”Curățirea și adâncirea albiei râulețului fără denumire”  în hotarele UTA ale orașului Căușeni.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 20.04.2022, precum și la următoarea pagină web oificială http://mediu.gov.md/ro/node/143 .

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, pînă la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta  la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.