ANUNŢ privind organizarea audierilor publice

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or. Căușeni, organizează la data de 14.12.2022 ora 10:00 în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectul de decizie:

 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru anul 2023”;

care va include:

– stabilirea cotelor impozitului pe bunuri imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023”;
– taxele locale”.

Se invită locuitorii orașului Căușeni și mediul de afaceri (întreprinderi indiferent de formă de proprietate, cele mici și mijlocii), interesați de valoarea taxelor locale, care vor fi stabilite în anul 2023.