ANUNȚ GENERAL DE ACHIZIȚII

Denumire proiect: Îmbunătățirea eficienței energetice la Grădinița Nr. 2 din orașul Căușeni
Țara: Republica Moldova
Sector: Eficiență Energetică
Sursele de finanțare: NEFCO și orașul Căușeni
Achiziții: Lucrări, bunuri și servicii
Tipul de notificare: Anunț General de Achiziții
Data emiterii: 22 august 2023
Data limită: 31 ianuarie 2024 la 23:59 ora Chișinău

Orașul Căușeni, Republica Moldova, intenționează să anunțe procedura de licitație pentru achiziția de lucrări, bunuri și servicii pentru proiectul care vizează Îmbunătățirea Eficienței Energetice la Grădinița Nr. 2 din orașul Căușeni.

Orașul intenționează să utilizeze fonduri de împrumut acordat de către Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) și cofinanțare proprie pentru lucrările, bunurile și serviciile pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în grădinița Nr.2 din orașul Căușeni într-un singur lot, și anume:

Izolarea termică a pereților cu vată minerală;
Înlocuirea și termoizolarea acoperișului cu vată minerală;
Izolarea planșeului peste subsol cu polistiren expandat XPS
Alte lucrări conexe.

Proiectul va duce la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2, precum și la reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, are o mare importanță socială, deoarece implementarea proiectului va îmbunătăți calitatea și condițiile bunăstării copiilor și a personalului și va prelungi durata de viață a clădirii. 

Licitația pentru contractul menționat mai sus este estimată să înceapă în trimestrul III 2023.

Licitațiile care urmează să fie finanțate din împrumuturile NEFCO se vor desfășura în baza Regulilor și Ghidului de Achiziții NEFCO și vor fi accesibile companiilor din orice țară, cu excepția cazului în care se specifică altfel în documentele de achiziție.

Sursele împrumutului NEFCO nu vor fi utilizate în scopul plății către persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este interzisă printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite adoptată în conformitate cu capitolul VII din Carta Națiunilor Unite sau în conformitate cu o lege sau reglementări oficiale din Republica Moldova. 

Pentru informație adițională va rugăm sa contactați:
Persoană de contact: Nicolae Zaharia, Coordonator de Proiect/Consultant
Tel.: +373 76764543
E-mail: nicolae.zaharia@sinergetika.org