ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a bugetului or. Căușeni pentru anul 2024

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or. Căușeni, organizează la data de 12 decembrie 2023, ora 10.00 în sala pentru ședințe, et. II, audieri publice vizând bugetul or. Căușeni pentru anul 2024.

Proiectul bugetului or. Căușeni pentru anul 2023 este plasat pe pagina web a primăriei:
https://primaria.causeni.org/consultare-publica/