Concurs privind selectarea unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării lucrărilor de construcție a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor

Obiectul concursului

Primăria orașului Căușeni anunță concurs de selectare a unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizări lucrărilor de construcție a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor. Acest proiect este implimentat în cadrul inițiativei „Primarii pentru creșterea Economică” (M4EG) susținută financiar de Uniunea Europeană.

Amplasarea obiectului: or. Causeni, sos Tighina 11, nr. cadastral 2701226.199 din orașul Causeni 

Tipuri de lucrări necesare de a fi supravegheate de către responsabilul tehnic: arhitectură, canalizare, apeduct, electricitate, ventilare, lucrări de amenajare a teritoriului.

Termenul de prestare a serviciilor: până la recepția finală a lucrărilor de construcție.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

1. Curriculum Vitae semnat;
2. Certificatul de atestare tehnico-profesională, copie;
3. Legitimația de responsabil tehnic, copie;
4. Diploma de studii superioare, copie;
5. Declarația cu privire la litigii;

Oferta financiară cu indicarea sumei brute, completată, semnată și ștampilată, va fi prezentată în limba română.

Cernițe de eligibilitate față de ofertant:

• Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
• Experiență în domeniul de responsabil tehnic minim 3 ani;
• Deținerea atestării pentru lucrări de construcție și pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor valabile pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție;
• Deținerea legitimației de responsabil tehnic;
• Disponibilitatea de a presta servicii conform acestor Termeni de referință pe toată durata executării lucrărilor;
• Lipsa litigiilor ce țin de activitatea de responsabil tehnic.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 20.04.2024, până la ora 17.00

Ofertele cu mențiunea – Concurs responsabil tehnic/ numele ofertantului – se vor expedia la adresa electronica primaria@causeni.org 

Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon 069608560 sau ne scrieți pe adresa electronică velixar_iulia@mail.ru