Anunț concurs privind selectarea unui specialist în proiectarea instalațiilor

Primăria orașului Căușeni anunță concurs privind selectarea unui specialist în proiectarea instalațiilor, rețelelor exterioare și instalațiilor de epurare pentru elaborarea proiectului tehnic de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, racordare la rețele electrice a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor.

Obiectul concursului

Primăria orașului Căușeni anunță concurs de selectare a unui specialist în proiectarea instalațiilor, rețelelor exterioare și instalațiilor de epurare pentru elaborarea proiectului tehnic de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, racordare la rețele electrice a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor. Acest proiect este implementat în cadrul inițiativei „Primarii pentru creșterea Economică” (M4EG) susținută financiar de Uniunea Europeană.

Amplasarea obiectului: or. Causeni, sos Tighina 11, nr. cadastral 2701226.199 din orașul Causeni

Tipuri de lucrări: elaborarea proiectului tehnic pentru a conecta Căușeni Agri Hub la rețele exterioare și anume: aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, de distribuție a energiei electrice.

Termenul de prestare a serviciilor: 30 de zile conform contractului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae semnat;
  2. Licența pentru efectuarea lucrărilor de proiectare;
  3. Diploma de studii superioare, copie;
  4. Declarația cu privire la litigii;
  5. Oferta financiară cu indicarea sumei brute, completată, semnată și ștampilată.

Cernițe de eligibilitate față de ofertant:

  • Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
  • Disponibilitatea de a presta servicii conform acestor Termeni de referință;
  • Lipsa litigiilor ce țin de activitatea de specialist în proiectarea.

Data limită pentru depunerea ofertelor:  31.05.2024, până la ora 17.00

Ofertele cu mențiunea – Concurs specialist în proiectarea instalațiilor, rețelelor exterioare și instalațiilor de epurare/numele ofertantului – se vor expedia la adresa electronica invest.primaria@causeni.org  

Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon +373069608560 sau ne scrieți pe adresa electronică invest.primaria@causeni.org