ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la

 Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cu proiectul

„Amenajarea spațiului verde și a zonei de recreere pe malurile râului Lunguța”

 

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cu proiectul „Amenajarea spațiului verde și a zonei de recreere pe malurile râului Lunguța”.

Scopul proiectului curățirea albiei râului Lunguța și amenajarea spațiului verde și a zonei pietonale pe malurile râului.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea amenajării unei zone verzi și de recreere pentru locuitorii orașului.

Prevederile de bază ale proiectului sunt participarea UAT orașul Căușeni în calitate de partener la Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cu proiectul „Amenajarea spațiului verde și a zonei de recreere pe malurile râului Lunguța”

Beneficiarii proiectului de decizie sânt: locuitorii orașului Căușeni.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

– o albie a râului curațată,

– un spațiu verde amenajat,

– o zonă pietonală creată.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătățirea infrastructurii în orașul Căușeni.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 3, lit. a), b), h) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2) lit. c), 20 (1), (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.06.2024, în adresa dnei Velixar Iulia, pe adresa electronică: invest.primaria@causeni.org, la numărul de telefon +37369608560 sau pe adresa str. Meșterul Radu 3, orașul Căușeni.

Consultare publică a proiectului de decizie va fi efectuată la data de 21 iunie 2024 prin metoda dezbaterilor publice.

Proiectul deciziei „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre cu proiectul „Amenajarea spațiului verde și a zonei de recreere pe malurile râului Lunguța” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  www.primaria.causeni.org sau la sediul Primăriei orașului Căușeni situat pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.