ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea participarea UAT orașul Căușeni la Apelul de proiecte „Small Grants 2024”, inițiat de Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova cu proiectul „Ghișeu Unic Căușeni”

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 31.05.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Apelul de proiecte „Small Grants 2024”, inițiat de Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova cu proiectul „Ghișeu Unic Căușeni”

Scopul proiectului este îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii și utilități publice de calitate prin implementarea unor practici și instrumente inovatoare oferite printr-un singur punct de acces, precum și consolidarea transparenței, responsabilitatea autorităților publice locale și participarea cetățenilor în procesele de guvernare locală.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea asigurării accesului cetățenilor la serviciile publice de calitate.

Prevederile de bază ale proiectului sunt participarea UAT orașul Căușeni la Apelul de proiecte „Small Grants 2024”, inițiat de Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova

Beneficiarii proiectului de decizie sânt: locuitorii orașului Căușeni, angajații Primăriei orașului Căușeni.

Rezultat scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este Ghișeul Unic instituit.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 3, lit. a), b), h) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2) lit. c), 20 (1), (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.06.2024, în adresa dnei Velixar Iulia, pe adresa electronică: invest.primaria@causeni.org, la numărul de telefon +37369608560 sau pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.

Consultare publică a proiectului de decizie va fi efectuată la data de 21 iunie 2024 prin metoda dezbaterilor publice.

Proiectul deciziei Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Apelul de proiecte „Small Grants 2024”, inițiat de Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova cu proiectul „Ghișeu Unic Căușeni” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  www.primaria.causeni.org sau la sediul Primăriei orașului Căușeni situat pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.