ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aderarea la Parteneriatul pentru Guvernarea Deschisă la nivel Local”

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 05.07.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aderarea la Parteneriatul pentru Guvernarea Deschisă la nivel Local”

Scopul proiectului: Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel Local (OGP Local) reunește guverne, cetățeni, organizații ale societății civile, mediul academic și sectorul privat, pentru a promova o guvernare mai transparentă, responsabilă, receptivă și incluzivă. OGP Local reușește să își atingă viziunea recunoscând rolul-cheie pe care administrațiile locale îl joacă fiind mai aproape de oamenii pe care îi deservesc. Orașele, statele, regiunile, provinciile, ținuturile și alte jurisdicții livrează servicii esențiale care necesită administrații locale eficiente și receptive. De aceea OGP Local urmărește să sprijine campionii locali ai guvernării deschise să adopte reforme inovatoare ale guvernării deschise, deoarece transparența, colaborarea și participarea cetățenilor sunt piloni fundamentali pentru orice guvern modern, receptiv și agil.

Calitatea de membru al OGP Local presupune elaborarea și implementarea unui plan de acțiune care este alcătuit, în principal, dintr-un set de angajamente ambițioase pentru guvernarea deschisă. Fiecare plan de acțiune trebuie să fie creat de către APL și părțile interesate neguvernamentale, implementat, monitorizat și evaluat. În plus, ca parte a parteneriatului, APL și părțile interesate participă la schimburi de experiență și sprijină activități la nivel național și internațional.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea consolidării transparenței, responsabilității autorităților publice locale și participării cetățenilor în procesele de guvernare locală.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aderarea la Parteneriatul pentru Guvernarea Deschisă la nivel Local

Beneficiarii proiectului de decizie sânt: locuitorii orașului Căușeni, angajații Primăriei orașului Căușeni.

Rezultat scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice Planul de Acțiuni elaborat și aprobat.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 3, lit. a), 4 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 3 (1), (2),  5 (1), 10 (1), 14 (1), (3), 20 (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 25.06.2024, în adresa dnei Velixar Iulia, pe adresa electronică: invest.primaria@causeni.org, la numărul de telefon +37369608560 sau pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.

Consultare publică a proiectului de decizie va fi efectuată la data de 02 august 2024 prin desfășurarea audierilor publice.

Proiectul deciziei „Cu privire la aderarea la Parteneriatul pentru Guvernarea Deschisă la nivel Local” este disponibil pe pagina web oficială  www.primaria.causeni.org sau la sediul Primăriei orașului Căușeni situat pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.

Mai multe detalii despre Parteneriatul pentru Guvernarea deschisă le puteți afla accesând linkul: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/