Inițiativa „Primarii Pentru Creștere Economică”

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” este un proiect European și se axează pe dezvoltarea economică locală durabilă. Scopul ei este să susțină primarii și comunitățile la nivel local să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă prin intermediul dezvoltării capacităților și abilităților tehnice ale acestora și parteneriatului cu sectorul privat și societatea civilă. Primăria orașului Căușeni a devenit parte a inițiativei la 01.09.2017.