ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”.

Scopul proiectului este modernizarea și eficientizarea serviciilor de salubritate din orașul Căușeni.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea asigurării accesului cetățenilor la serviciile de salubritate de calitate.

Prevederile de bază ale proiectului sunt participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt: locuitorii orașului Căușeni.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este procurarea unei autospeciale moderne.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Căușeni.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 3, lit. a), b), h) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2) lit. c), 20 (1), (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 28.03.2024, în adresa dnei Velixar Iulia, pe adresa electronică: primaria@causeni.org, la numărul de telefon +37369608560 sau pe adresa str. Meșterul Radu 3, orașul Căușeni.

Consultare publică a proiectului de decizie va fi efectuată la data de 5 aprilie 2024 prin metoda dezbaterilor publice.

Proiectul deciziei „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.primaria.causeni.org sau la sediul Primăriei orașului Căușeni situat pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.