ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a bugetului or. Căușeni pentru anul 2024

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or. Căușeni, organizează la data de 12 decembrie 2023, ora 10.00 în sala pentru ședințe, et. II, audieri publice vizând bugetul or. […]

Nefco va finanța un nou proiect de eficiență energetică în Moldova

Un nou acord de implementare a măsurilor de eficiență energetică a fost semnat cu orașul Căușeni din Republica Moldova. Proiectul de modernizare energetică va fi implementat în una dintre cele mai mari instituții de educație timpurie din oraș pentru a reduce consumul de energie și a îmbunătăți starea de confort termic pentru aproape 400 de […]

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă  a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria orașului Căușeni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru activitatea planificată „Căușeni […]

ANUNȚ GENERAL DE ACHIZIȚII

Denumire proiect: Îmbunătățirea eficienței energetice la Grădinița Nr. 2 din orașul Căușeni Țara: Republica Moldova Sector: Eficiență Energetică Sursele de finanțare: NEFCO și orașul Căușeni Achiziții: Lucrări, bunuri și servicii Tipul de notificare: Anunț General de Achiziții Data emiterii: 22 august 2023 Data limită: 31 ianuarie 2024 la 23:59 ora Chișinău Orașul Căușeni, Republica Moldova, […]