ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni
la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul
„Cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”.

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 01.04.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul „Cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”.

Scopul proiectului este identificarea surselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea identificării surselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul „Cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt: locuitorii orașului Căușeni.

Rezultat scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este identificarea resurselor necesare pentru cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea cofinanțării pentru proiect implementat din sursele partenerilor de dezvoltare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 3, lit. a), b), h) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2) lit. c), 20 (1), (5) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12.04.2024, în adresa dnei Velixar Iulia, pe adresa electronică: velixar_iulia@mail.ru, la numărul de telefon +37369608560, sau pe adresa str. Meșterul Radu 3, orașul Căușeni.

Consultare publică a proiectului de decizie va fi efectuată la data de 23 aprilie 2024 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Căușeni prin metoda dezbaterilor publice.

Proiectul deciziei „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul „Cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”, și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.primaria.causeni.org sau la sediul Primăriei orașului Căușeni situat pe adresa str. Meșterul Radu 3, biroul 15.