Iniţierea procedurii de radiere a gospodăriilor ţărăneşti inactive

Primăria orașului Căușeni, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 51 din 10.03.2022 „privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale” şi circularei nr. 26/1-1-02-1455 a Direcţiei Deservire Fiscală Căușeni, aduce la cunoştinţă fondatorilor Gospodăriilor ţărăneşti (conform listei de mai jos), despre: […]

Serviciile necesare în cadrul proiectului „Căușeni Agri-Hub: Infrastructură comunitară …”

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂUȘENI ÎN CADRUL PROIECTULUI: Căușeni Agri-Hub: Infrastructură comunitară de răcire și prelucrare a fructelor și legumelor, implementat în cadrul Facilității Primari pentru Creștere Economică – Proiecte-pilot, 2021, de către Municipiul Căușeni are nevoie de următoarele tipuri de servicii: „Elaborarea cercetării de piață a preferințelor și cerințelor consumatorilor: pentru a defini cele mai solicitate produse cu cea […]

ANUNȚUL PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare  prealabilă a impactului asupra mediului a activității  planificate

Primăria or. Căușeni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (cînd este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86  din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra […]

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Autoritatea administraţiei publice locale, Primaria orașului Căușeni anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru […]