Anunț public!

Filiala Căușeni a SRL ,,Orhei Vit” solicită  eliberarea Autorizației de Mediu pentru folosință specială a apei din sondele 1394 și 3552 din șoseaua Tighina, 17, or. Căușeni.

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or. Căușeni, organizează la data de 14.12.2022 ora 10:00 în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectul de decizie:  „Cu privire […]