Concurs privind selectarea unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării lucrărilor de construcție a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor

Obiectul concursului Primăria orașului Căușeni anunță concurs de selectare a unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizări lucrărilor de construcție a infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor. Acest proiect este implimentat în cadrul inițiativei „Primarii pentru creșterea Economică” (M4EG) susținută financiar de Uniunea Europeană. Amplasarea obiectului: or. Causeni, sos Tighina 11, nr. cadastral 2701226.199 din […]

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru selectarea a 2 experți/experte/NGO

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru selectarea a 2 experți/experte/NGO pentru organizarea unei consultări cu fermierii pentru elaborarea regulilor și procedurilor operaționale ale infrastructurii comunitare de răcire a fructelor și legumelor (Agri-Hub): termene, volume, cote. Primăria orașului Căușeni planifică construcția unui Agri-Hub care va fi dotat cu instalaţii de curăţare, echipamente de răcire şi de […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul „Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Căușeni” Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 01.04.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, 2024/, cu proiectul „Cofinanțarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Căușeni”. Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 01.04.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul Național „Satul European” /ediția II, […]